Kurs Świąteczny

Czarny Groń

TERMIN 

27.12.2023 – 30.12.2023 

4 DNI 

(od środy do soboty)

 

Kursy przeznaczone są dla dzieci na każdym poziomie zaawansowania.

Szkolenia odbywają się w grupach podzielonych według poziomu umiejętności, zgodnie Sitnusiowym Systemem Nauczania Dzieci. 

Zajęcia odbywają się na trasach od zielonych (łatwych) do czerwonych (trudniejszych).

 

Sitnusiowy System Szkolenia Narciarskiego skierowany jest dla dzieci w wieku 4 – 12 lat. Jest to pierwszy oficjalny Program Nauczania Narciarstwa Dzieci wydany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Nauka i doskonalenie prowadzone są na wszystkich poziomach umiejętności.
Sitnusiowy System Szkolenia składa się z ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki.
Więcej informacji o Programie Nauczania http://talarinio.pl/sitn
Dzieci, które nie posiadają indeksu będą przydzielane do grup wg poziomu umiejętności przedstawionych przez rodziców/opiekunów. Sprawność każdego z uczestników, będzie weryfikowana w pierwszym dniu zajęć.

LICZBA DZIECI

LICZBA GODZIN

CENA

pierwsze dziecko

16 h

950 zł/osoba

drugie i kolejne dziecko*

16 h

900 zł/osoba

*rabat przysługuje dla rodzeństwa pierwszego zgłoszonego dziecka.

Cena zawiera

 • Szkolenie narciarskie według harmonogramu
 • Opiekę instruktora
 • Ciepły napój z przekąską
 • Ubezpieczenie
 • Sitnusiowy Indeks na zakończenie kursu oraz medal

Cena nie zawiera

 • Karnetu narciarskiego- możliwość zakupu przez Szkołę Narciarską Talarinio
 • Wypożyczenia sprzętu (nowa wypożyczalnia mieści się na Polanie Aktywnego Pingwina oraz na głównym stoku pod koleją 4-os nr 1.)

PLAN KURSU ŚWIĄTECZNEGO

DZIEŃ

PLAN DNIA

27.12

•       8:40 spotkanie w wyznaczonym punkcie podanym podczas rozmowy telefonicznej,

•       11:00 krótka przerwa,

•       12:50 zakończenie pierwszego dnia.

28.12

•       8:55 spotkanie w wyznaczonym przez instruktora  punkcie,

•       11:00 krótka przerwa,

•       12:50 zakończenie drugiego dnia.

29.12

•       8:55 spotkanie w wyznaczonym przez instruktora  punkcie,

•       11:00 krótka przerwa,

•       12:50 zakończenie trzeciego dnia.

30.12

•       8:55 spotkanie w wyznaczonym przez instruktora  punkcie,

•       11:00 krótka przerwa,

•       12:40 uroczyste zakończenie i wręczenie odznak na małym stoku oznaczonym na mapie ośrodka narciarskiego Czarny Groń jako punkt D.

 

Kurs rozpoczynamy w wyznaczonych dniach przy stanowiskach podanych podczas rozmowy telefonicznej. Dzieci zapoznają się z Instruktorem prowadzącym oraz resztą grupy. Zajęcia rozpoczynają się zawsze od krótkiej rozgrzewki. Przerwa podczas zajęć trwa około 20-30min w zależności od grupy. Godzina zakończenia dnia jest równoznaczna z odbiorem dzieci przez opiekunów. W ostatnim dniu zakończenie kursu odbywa się około 20 minut wcześniej.

Ważne informacje

 • Dzieci przydzielane są do grup według ostatnio zdobytej odznaki w Sitnusiowym Indeksie. W przypadku jego braku, przydzielenie do danej grupy następuje poprzez krótkie przedstawienie posiadanych umiejętności. Dzieci rozpoczynające przygodę z narciarstwem są przypisane do grupy początkującej.
 • Obowiązkowe posiadanie kasku narciarskiego, sprzętu oraz karnetu.
 • Prosimy o zadeklarowanie chęci zakupu karnetu przez naszą szkołę, podczas wypełniania formularza (można dopisać taką informację w uwagach)
 • Karnet zakupiony przez naszą szkołę, dzieci otrzymują w pierwszym dniu zajęć od instruktorów, który jest dodatkowo płatny (można zakupić karnet we własnym zakresie)
 • Karnety będą codziennie zbierane przez instruktora prowadzącego.
 • W przypadku zgubienia karnetu przez dziecko- koszty kaucji pokrywa rodzic/opiekun
 • W przypadku nieobecności na zajęciach w danym dniu lub rezygnacji z kursu- istnieje możliwość zrealizowania 1h nauki indywidualnej z instruktorem po uprzednim ustaleniu tego z właścicielem szkółki. Lekcja indywidualna do wykorzystania w umówionym czasie i terminie do 2 tygodni od zakończenia kursu. Lekcja za nieprzeprowadzony kurs, nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Niewykorzystane posiłki z powodu nieobecności na zajęciach nie podlegają zwrotowi finansowemu.
 • Szkoła Narciarska Talarinio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku sprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, bardzo silny wiatr itp.) Zajęcia grupowe w miarę możliwości zostaną zamienione na lekcję indywidualną lub po ustaleniu z właścicielem szkółki zostaną odrobione w innym terminie lub w późniejszych godzinach.
 • Grupa zostanie utworzona przy minimum 4 osobach- Szkoła Narciarska Talarinio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej ilości osób.

Już teraz zapisz swoje dziecko!

Przy zgłoszeniach poprzez wiadomość e-mail prosimy o podanie następujących danych.

Temat: (przykład) Ferie 17-21.01.2022

W treści:

Wiek dziecka wraz z datą urodzenia

Dokładny termin Obozu

Ostatnio zdobyta odznaka w Sitnusiowym Indeksie (np. mała zielona, duża czerwona) bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie.

Mała zielona (pocieszenia), a duża zielona- to nie jest ten sam poziom!

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów

Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy na: biuro@talarinio.pl