FORMULARZ ZAPISU

Dokonując zapisu dziecka, które nie posiada Indeksu prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu w „posiadane odznaczenia” oraz opisanie umiejętności w Uwagach.