SITNUSIOWY SYSTEM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DZIECI SITN - PZN

Od sezonu 2017/2018 wprowadziliśmy SITNUSIOWY SYSTEM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DZIECI SITN – PZN. Program opiera się na ośmiu poziomach umiejętności. Dziecko uczy się narciarstwa w kolorowy i przyjazny dla niego sposób. Po ukończeniu kursu otrzymuje Sitnusiowy indeks, oraz metalową odznakę w kolorze odpowiadającym poziomowi zaawansowania.

Sitnusiowy System Szkolenia składa się z ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki.
Poziom pierwszy, najłatwiejszy, jest koloru białego jak śnieg i stok, na którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki na nartach. Kolejne cztery są tożsame z oznaczeniami trudności tras, na których mali narciarze nabywają, a następnie podnoszą swoje umiejętności. Są to w kolejności: zielony, niebieski, czerwony i czarny.
Trzy ostatnie, najwyższe, to kolory medalowe. Brąz, srebro i złoto ? to kruszce, po zdobyciu których jest się już narciarzem o najwyższych kwalifikacjach.
Każdy z poziomów składa się z jednej głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie go uzupełniają. Każdy poziom zakończony jest testem sprawdzającym nabyte umiejętności.
Po zaliczeniu wszystkich testowych zadań uczeń otrzymuje SITNUSIOWĄ ODZNAKĘ w kolorze zaliczonego poziomu. Dokonuje się również wpisu do SITNUSIOWEGO INDEKSU. W przypadku gdy uczeń nie zaliczy któregoś z testowych zadań, otrzymuje sitnusiową odznakę pocieszenia w kolorze poziomu i pozostaje nadal na tym samym poziomie. W indeksie instruktor zaznacza tylko zadania zaliczone.