?SITNUSIOWY SYSTEM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DZIECI SITN - PZN?

Od sezonu 2017/2018 wprowadziliśmy SITNUSIOWY SYSTEM SZKOLENIA NARCIARSKIEGO DZIECI SITN - PZN
Program opiera się na ośmiu poziomach umiejętności. Dziecko uczy się narciarstwa w kolorowy i przyjazny dla niego sposób.
Po ukończeniu kursu otrzymuje Sitnusiowy indeks, oraz metalową odznakę w kolorze odpowiadającym poziomowi zaawansowania.

 

 

Sitnusiowy System Szkolenia składa się z  ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki.

Poziom pierwszy, najłatwiejszy, jest koloru białego ? jak śnieg i stok, na którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki na nartach. Kolejne cztery są tożsame z  oznaczeniami trudności tras, na których mali narciarze nabywają, a  następnie podnoszą swoje umiejętności. Są to w kolejności: zielony, niebieski, czerwony i czarny.

Trzy ostatnie, najwyższe, to kolory medalowe. Brąz, srebro złoto ? to kruszce, po zdobyciu których jest się już narciarzem o najwyższych kwalifikacjach.

Każdy z  poziomów składa się z  jednej głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie go uzupełniają. Każdy poziom zakończony jest testem sprawdzającym nabyte umiejętności.

Po zaliczeniu wszystkich testowych zadań uczeń otrzymuje SITNUSIOWĄ ODZNAKĘ w kolorze zaliczonego poziomu. Dokonuje się również wpisu do SITNUSIOWEGO INDEKSU. W  przypadku gdy uczeń nie zaliczy któregoś z  testowych zadań, otrzymuje sitnusiową odznakę pocieszenia w kolorze poziomu i pozostaje nadal na tym samym poziomie. W indeksie instruktor zaznacza tylko zadania zaliczone.